Stensättning

1) Stensättning (flack hög), rund, 7 m diam och 0,5 m h. Heltövertorvad. Anläggningens yta omrörd och gropig. Beväxt med ett10-tal aspar. 10 m S om nr 1 är 2) Domarring?, 5 m diam,bestående av 4 (ursprungligen 5) stenar, ca 1 m st och 0,4-0,5 mh. Avståndet mellan stenarna är ca 3 m. I SSV saknas en sten.Beväxt med ett 10-tal aspar. I området NV om nr 1 är någraklumpstenar som möjligen kan vara res…