Fyndplats

Fyndplats för fingrerring av guld. Funnen av Karl Hermansson, närhan varbarn (1906) och rensade rovor nära en dikeskant till en gammal väg.Uppgiftslämnare är Arne Hermansson i Kronogården - son till Karl Hermansson.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.