Stensättning

Stensättning? rest av, kvadratisk eller rektangulär. Av anläggningen återstår ett parti av SV hörnet ca 4x4 m (N-S) och 0,1 m h.Övertorvad med i ytan måttligt med 0,1-0,3 m st stenar, varav några möjligen kantkedja i V sidan.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.