Stensättning

STensättning, rund, 10 m i diam och 0,3 m h. Lätt övermossad, delvis gles fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. Vallartad kant och insjunket mittparti. Vid kanten i NV ett block 0,5 m h och ca 1,2 mst. Beväxt med 3 tallar och 6 granar. N-NÖ härom är ytliga äldregrustäkter.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.