Hög

1) Hög, rest av, ursprungligen ca 30 m diam. Nu återstår i Ö ettparti ca 28x10-14 m (N-S) och 1,7 m h. V delen borttagen vid grustäkt. I Ö+S kantskadad mot odlad mark. Längs ca 10 m i N syns dock tämligen väl avsatt högfot. I skärningen mot grustaget syns endel 0,2-0,3 m st stenar, dock ej egentlig stenpackning. På 0,4-0,7 m dj syns dock- särskilt i S hälften- ett kraftigt kol- och sotbemängt lage…