Hällristning

Gånggrift i stensättning. Stensättningen är närmast rund, 18 m diam och 0,4-0,7 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. Kantskadade av odling. Kammaren är 8,5x2 m (10-210cg) ochintill 0,5 m lägre än den omgivande stensättningens yta. I V långsidan är 2 sidohällar 2,5-2,75 m br, 0,3-0,35 m tj och 1,1-1,3 mh, ovan stensättningens yta. I Ö långsidan 2 hällar, 2,7-3 m br,0,25-0,3 m tj …