Boplats

Stenåldersboplats med en obestämd begränsning men med enungefärlig utsträckning av ca 50x50 m. Boplatsens begränsning kanknappast avgöras topografisk. Inom markerat område tillvaratogs 7flintor som utgörs av 3 övrig slagen flinta varav 2 brända, 4avslag. Därtill 1 avslag av kantrisk flinta(?), samt 1skiftesbryne(?).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara fela…