Stensättning

1) Domarring, 6 m diam, bestående av 7 klumpformiga stenar. Ensten i NV är rest, 0,5 m h, 0,6 m br och 0,5 m tj. Övriga stenarvilka också kan ha varit kantställda är 0,2-0,3 m h, 0,8-1,1 mloch 0,5-0,7 m br. Omedelbart VNV om nr 1 är: 2) Domarring, 7 mdiam, bestående av 7 närmast klumpformiga avlånga stenar. Dessaär 0,1-0,4 m h, 0,7-1,2 m l och 0,5-0,9 m br. Stenarna hartroligen varit kantställda. …