Stensättning

1) Stensättning, rund, 12 m diam och 0,1-0,25 m h. Övertorvad medi ytan talrika 0,1-0,3 m st stenar. Rest av kantkedja beståendeav längs kanterna spridda 0,4-0,8 m l och 0,1-0,2 m h stenar.Stensättningens yta omplockad. Beväxt med bl a ett 10-talenbuskar. 0,5 m SSV om nr 1 är 2) Stensättning, rund, 8 m diamoch 0,1-0,25 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,25 m ststenar. Kantskadad. Beväxt med …