Stensättning

1) Stensättning, rund, 12 m diam och 0,1-0,25 m h. Övertorvad medi ytan talrika 0,1-0,3 m st stenar. Rest av kantkedja beståendeav längs kanterna spridda 0,4-0,8 m l och 0,1-0,2 m h stenar.Stensättningens yta omplockad. Beväxt med bl a ett 10-talenbuskar. 0,5 m SSV om nr 1 är 2) Stensättning, rund, 8 m diamoch 0,1-0,25 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,1-0,25 m ststenar. Kantskadad. Beväxt med …

Arkeologisk utredning, A719 stensättning och A864 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppl…
Arkeologisk utredning, A497 stenpacknig i stensättning och A417 stensättning, Marma, Alund…
Dingtuna sn, Västerås, Västjädra 2:8. Grav 28:II, stensättning. 1959.
Arkeologisk utredning, A417 stensättning, Marma, Alunda socken, Uppland 2016