Grav markerad av sten/block

1) Domarring, 5 m diam, bestående av 6 klumpstenar, (ursprungligen7). Dessa är 0,1-0,4 m h, 0,5-1 m l och 0,4-0,5 m br. Stenarna ärplacerade på ett inbördes avstånd av ca 1,5 m från varandra. Ensten i NNÖ saknas. En sten i NV verkar kantställd. Beväxt med bla 2 enbuskar. 10 m ÖSÖ om nr 1 är 2) Rest sten, 1,3 m h, 1,5 m br(NV-SÖ) och 0,7 m tj. Stenen lutar ngt åt NÖ. 4 m ÖNÖ om nr 2 ären stensamlin…