Stenkrets

1) Stensättning ? rektangulär, 6 x 4 m. (30-230 gon) och 0,4 m.h.Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,2 - 0,4 m.st., några 0,5- 0,8 m.st. Kantkedja, ställvis, 0,3 m.h., av 0,4 - 0,8 m.l.stenar. I SÖ är ett block, 1,5 x 1 m. (185-385 gon) och 0,5m.h., samt i V ett block, 1,2 x 0,8 m.st. (VNV-ÖSÖ) och 0,5 m.h.5 m. NNÖ om nr 1 är nr : 2) Stensättning ? rund, 5 m.diam. och0,3 m.h. Övertorvad med i …