Gravfält

Gravfält, ca 90 x 50 m. (40-240 gon), bestående av 16fornlämningar. Dessa utgöres av 11 runda stensättningar och 5domarringar. De runda stensättningarna är 4 - 10 m.diam. 3 är 4 -6 m.diam. och 0,1 - 0,2 m.h. Övertorvad med i ytan enstaka tillmåttligt med stenar. De övriga är 8 - 10 m.diam. och 0,2 - 0,6m.h. Fyllning av 0,2 - 1 m.st. stenar, delvis över - torvad. 2 -3 har brätte, 1 - 1,5 m.br. och …