Stensättning

1) Stensättning (med brätte), 16-17 m diam och 0,3 m h. Delvis övertorvad och jordblandad fyllning av 0,2-0,6 m st stenar. Otydligt brätte, 3-4 m br och intill 0,2 m h av ojämnt, otydligt och glest stenmaterial, 0,2-0,8 m st, varav några naturliga. Inre kantkedja, intill 0,2 m h av 0,4-1 m l stenar. I mitten grop, 3,5-4 mdiam och 0,5 m dj. Beväxt med tall-, hassel- och aspbuskar. 8 m 320cg om nr 1…