Hög

1) Hög, 14-15 m diam och 1 m h. I ytan kännbara enstaka stenar.Avplanat mittparti, 6-7 m diam. I detta en grop, 2 m diam, nu fylld medodlingssten. Beväxt med 3 granar och ett par en- och fläderbuskar. 1 m V om nr 1 och omedelbart NÖ om åker är: 2) Hög, 10 mdiam och 0,8 m h. I tuvig yta enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. Kantränna, synlig i N-SÖ, intill 1,5 m br och 0,2 m dj. I SÖ en grop,1,5 m diam och…