Stensättning

1) Stensättning, rund, 12-13 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvadmed i ytan talrika stenar, 0,1-0,3 m st. Kantvall, 2-3 m br och 0,2-0,3 m h med mycket talrika stenar under tunn torv. Över mittpartiet går en stenmur (85-285cg). Över kantvallen i S ligger odlingssten. Delen N om muren risbelagd. Otydlig men säker fornlämning(profilen 61a tydlig i muren). Beväxt med ett par unggranar, ettflertal rönnb…