Stensättning

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan relativt talrika stenar, 0,1-0,4 m st. Skålad yta. Otydlig ochmed delvis oklar begränsning men bör vara fornlämning i läge mellan 200 och nr 2-3. Tätt beväxt med unga träd och buskar, ek, björk, gran rönn mm. Möjligen finns en något vidare stenpackning i ytan kring den beskrivna. 24 m V om nr 1 är: 2) Stensättning, 13 mdiam och 0,3…