Fyndplats

Fyndplats för en spånskrapa av brungrå flinta. Hittad å fastmarksåker strax VNV gården. (Falbygdens museum inv nr 1813:2.) Grödavid besiktning. 160-162 måste sägas ligga i bra boplatsläge men detaljlokalisering är oviss. Tycks tillsammans med nr 159 ange ensenneolitisk bosättning. Området bör därför bevakas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.