Fyndplats

Fyndplats för en spånskrapa av brungrå flinta. Hittad å fastmarksåker strax VNV gården. (Falbygdens museum inv nr 1813:2.) Grödavid besiktning. 160-162 måste sägas ligga i bra boplatsläge men detaljlokalisering är oviss. Tycks tillsammans med nr 159 ange ensenneolitisk bosättning. Området bör därför bevakas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.

Fyndplats i Åbyggeby, pilspets funnen.
'Dalripor ,12 skinn. Numrerade 1-12. Medföljande anteckningar: :: :: 1) Av.ex. 8741, hona…
Badelunda sn, Vedby. Fyndplats för gravar på gården Vedby 2. 1933. Västerås, RAÄ fornlämni…
'Längst till vänster: :: Gorgonia pinnata (Müll.), Fyndplats: Bohuslän, Väderöarna. :: Gor…