Stensättning

1) Stensättning, rund 24 m diam och 0,3-0,3 m h. Till stora delar övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Kantvall, 2,5-4 m br och 0,3-0,4 m h. Antydan till mittstensättning, 8 m i diam och0,2 m högre än omgivningen. I mittpartiet en grop, 2,5x1,5 m (N-S) och 0,3 m dj. Vid gropens kant i N är en sandstenshäll, ca 1 mst och 0,2 m tj. helt övervuxen med una björkar rönnar, aspar ochekar. Omedelb…