Stensättning

1) Stensättning, rund, 18-19 m diam och 0,4 m h. Lätt övertorvadoch övermossad fyllning av 0,1-0,2 m st stenar. Mittpartiet, 10m diam är 0,2 m lägre än närmaste del av kanten, som därigenom ärvallformig. Det är dock svårt att avgöra, om detta är en kantvall eller beror på skadegörelse (profil talar för det sistnämnda).I mittpartiet och NNÖ om detta är mera material kvar (knappast mittstensättning)…