Stensättning

1) Stensättning? rund, 11 m i diam och 0,3 m h. Övertorvad med iytan talrika 0,3-0,8 m st stenar, samt i V 3 st block ca 1 m st.Från mitten och åt V en svacka 5x3 m (Ö-V) och 0,1-0,2 m dj. Endel av stenmaterialet möjligen sekundätt påförd röjningssten. Beväxt med 1 nyponbuske. Troligen kantskadad i Ö och V genom bortplockning, därigenom nu oregelbunden. Dock ej säker fornlämning, dåodlingssten kan…