Fossil åker

Område med röjningsrösen, 120x70 m (NNÖ-SSV) enligt markering påregisterkartan. Beskrivning saknas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.