Blästbrukslämning

Slaggvarp, ca 9 m diam och 0,4 m h. Övertorvat. I skador efterskogsplantering syns talrika slaggsystem, 0,01-0,2 m st,gråsvarta-bruna, de flesta dock gråsvarta, blåsiga, somliga,flutna, och tämligen tunga. N-NV delen av slaggvarpet är täckt avodlingssten. Varpet är delvis planterat med små tallplantor.Slagg efter lågteknisk järnframställning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information…