Kolningsanläggning

1) Kolningsgrop 4 m i diam och 0,4 m dj. Vall kring kanten 1-1,5m br och 0,3 m h. Beväxt med 1 tall och 1 gran. 15 m 160cg om nr1 är: 2) Kolningsgrop 2,5 m i diam och 0,4 m dj. Vall kring kanten 1-2 m br och 0,2-0,3 m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.