Fyndplats

Fyndplats för skafthålsyxa. Förvaras hos upphittaren RolfSohlberg, Hallebo. Trökörna sn.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.