Stensättning

Stensättning (?), närmast rund, 4 m i diam och 0,2 m h övertorvad.Tuvig.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.