Fyndplats

Fyndplats för slipsten. Fyndet har fyra slipade ytor. Se bild iboken!

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.