Vägmärke

Milstolpe, kalksten, 1,55 m h, 0,53 m br, 0,10 m tj. Inskriptionunder Karl XII krönta namnchiffer: "1/2 MIIL" Postement av sten,kallmurat, kvadratiskt 2x2 m och 0,5 m h. 2-3 stenar ärobortplockade från postamentet.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.