Fyndplats

Fyndplats för 1 avslagsskrapa av flinta och 1 flintskära. Förvaraspå Vallen 3:1 ägare Harald Johansson. På gården förvaras även 1slipsten av finkorning granit (?) 39x28 cm och 14 cm tj. Avlångslipyta på ena flatsidan (yxslipningssten?) funnen å gårdensägor. Se skiss i boken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.