Stensättning

1) Stensättning, rund, 8 m diam och nu 0,1 m h. Övertorvad med iytan mycket talrika stenar 0,1-0,3 m st. Hela ytan har troligenvarit utsatt för stentäkt och i Ö dlen är nu en svacka medanför en låg åkerterrass över Ö kanten. Beväxt med en grov björk, ett par askar och flera lövbuskar. 6 m 30cg om nr 1 är: 2) Stensättning, 8-9 m diam och nu 0,1-0,2 m h, övertorvad med i ytan 0,1-0,3 mst stenar. Hel…