Stensättning

Stensättning? rund, 5-6 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan ett fåtal synliga och något flera kännbara stenar, 0,2 m st. Oklar gräns, särskilt mot ryggens sluttningar i Ö och V. Ett par hagtorns- och nyponbuskar i kanten. Osäker fornlämning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.