You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Gravfält

Gravfält, 150x20-45 m (NÖ-SV), bestående av 9 fornlämningar, vilka utgörs av runda stensättningar.Stensättningarna, två st är röseliknande, 11-15 m diam och 0.4-0.6m h. Fyllning av 0.2-0.4 m st stenar. Den ena graven har mittblock, 1.6x0.8 m och 0.7 m h. De är gropiga och omplockade i ytan. Enligt uppgift har stenar borttagits för stenkrossning. Sex gravar är, 5-7 m diam och 0.2-0.3 m h. De har övermossad fyllning av 0.2-0.4 m st stenar. Fyra stensättningar har blivit halverade vid vägbreddning. I övrigt har gravarna gropig yta. En stensättning i NÖ är7 m diam och 0.2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0.2-0.3 m st.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


ATA, Sahlström ant. 1925, nr 6. - - SGU, Aa 172 (1931), nr 6.


Svag NNÖ-sluttning i blockrik moränmark. Skogsmark (barrskog).