You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 310x100-200 m (Ö-V), bestående av ca 15odlingsytor, terrassformade och ett 30-tal odlingsrösen. Områdethar en klar avgränsning åt NV i form av terrasskant och i N-NÖav sentida åkerkant. Åt S är begränsningen svår att klarlägga pg a tät växtlighet.Odlingsytorna är parcelliknande ca 70-150 m l (SÖ-VSV--NV-NNV)och sedan ca 10-30 m br. De begränsas av terrasskanter åt NÖ-Ö,0.3-1.2 …