You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, historisk tid

Ollonkätte, 4x5 m (SSV-NNÖ) av kallmurade väggar 0.3-0.6 m h av0.4-1.3 m st stenar. Murarna är kraftigt raserade. I N ettflyttblock ca 6x3 m och 1.4 m h, som delvis utgör tak över Ndelen. Djupet under blocket till markytan är ca 0.5-0.9 m. I Vomedelbart S om stenblocket är en ingång 0.5 m h, 0.4 m br och0.3 m tj, övertäckt av en flat sten 1 m l, 0.3 m br och 0.2 mtj.Se skiss i inventeringshandlin…