You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

1) Hålväg, ca 180 m l (ÖSÖ-VNV), 2 m br och 0.2-1 m dj. Hålvägengår över två mindre moränåsar (SSV-NNÖ). Den försvinner i störreåker i Ö och avtar gradvis i öppen betesmark i V. Den är djupastoch tydligast över det Ö åskrönet och speciellt i dettasV-sluttning,Hålvägen passerar genom:2) Område med odlingsrösen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.