You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse (?), 8 m diam och 0.6 m h. Sekundärt övermossat ochövertorvat med 0.1-0.3 m st stenar synliga i ytan . Jämn profil,väl avgränsat.Bevuxet med två granar.Inga odlingsrösen finns i området. Marken är stenig med block.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.