You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Färdväg

Hålväg, ca 65 m l (SÖ-NV), 2-2.5 m br och 0.3-0.8 m dj. Hålvägengår i NV-slutttningen och är djupast där sluttningen ärbrantast, de ca 25 m längst i NV. Ca 28 m SÖ om hålvägens slut iSÖ är en forsättning 25 m l, 2 m br och 0.4 m dj, mer likövertorvad fägata. Kanterna utgörs av stensträngar ca 2 m br och0.3-0.4 m h. Kraftigt övertorvade. I området finns öven etttiotal odlingsrösen. Hålvägen går par…