You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning, rund, 16 m diam och 0.2-0.3 m h. Sekundärtövertorvad fyllning av 0.2-0.4 m st stenar, talrikt synliga ochkännbara i ytan, Kantvall 2 m br och 0.3-0.4 m h. I SÖ delen ären grop 3 m diam och 1 m dj. I N kanten av gropen är ettstenblock 1.4x0.9 m (N-S) och 0.4 m h över stensättningens yta.Kring gropen är sten uppslängd så att det bildats ett röse, 5 mdiam och 0.3 m h, från stensättninge…