You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning (?), rest av, 14x8 m (Ö-V), och 0.3-0.5 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0.1-0.3 m st. Talrikastenar kännbara i ytan. antydan till kantvall 1.5 m br och0.3-0.5 m h. På V delen är odlingssten påförd. Lämningens Sbegränsning utgörs av en 1 m br stenmur. S därom märks ingenförhöjning i markytan (gräsvall).Bevuxen med tre tallar, fem björkar samt något lövsly. Belamradmed ris.

OB…