You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

Hög, 13 m diam och 1,3 m h. I ytan enstaka stenar 0,7-0,3 m st. Strax N om mitten en grop, 2x1 m (Ö-V) och 0,4 m dj.

- -Tillägg dnr 421-517-1996: Vid förundersökning år 1996 framkom ca 25 m NV om högen, NÖ om och intill vägen, två mörkfärgningar (ev. stoplhål). Inga fynd.

- -Tillägg dnr 3.4.2-2995-2014: Vid förundersökning år 2014 i samband med schaktningsarbeten för gång/cykelväg direkt SV om …