You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Område med odlingsrösen, 150x30 m (NNÖ-SSV), bestående av ca 10 odlingsrösen. Dessa är 3-7 m diam och 0,2-0,5 m h.

För ytterligare beskrivning se inskannat bokuppslag under Referenser.

Tillägg RAÄ dnr 321-4003-2011: I samband med särskild utredning år 2011 påträffades röjningsrösen och en kraftig terrasskant. Flera schakt grävdes Ö om registrerat område. Här påträffades 6 härdar och enstaka fyn…