You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Område med odlingsrösen, ca 215x70 m (N-S), bestående av ca 20 odlingsrösen, glest liggande. Dessa är 3-7 m diam och 0,2-0,4 m h. Övertorvade.

Tillägg RAÄ dnr 321-4003-2011: I samband med särskild utredning år 2011 påträffades röjningsrösen och terrasskanter.

Tillägg RAÄ dnr 3.4.2-3023-2014: Vid arkeologisk förundersökning i områdets SÖ del framkom 2 röjningsrösen och 2 åkerterrasser, samt 1 här…