You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 7 m diam och 0.5 m h. Ställvis övermossar med i ytantalrika stenar, 0.2-0.4 m st. Ytan kraftigt omplockad ochställvis utkastat. Beväxt med ett flertal aspar och björksly.5 m NÖ om nr 1 är:2) Stensättning, rund, 6 m diam och 0.2 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar 0.1-0.3 m st. Ytan är kraftigt omplockad.Ställvis är den yttre gränsen svår att se. Beväxt med ettflertal enbuskar.

OBS. …