You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 15 m diam och 1.6 m h. Ställvis kraftigt övermossad medi ytan talrika stenar, 0.2-0.5 m st. Enstaka stenar är upp till12 m st. Ytan är ställvis kraftigt omplockad. I mitten en grop,4x2 m st (Ö-V) och 0.2-0.5 m dj. Beväxt med ett flertal tallaroch enbuskar.33 m NNV om nr 1 är:2) Stensättning, röseliknande, rund, 7 m diam och 0.4 m h.Övermossad med i ytan talrika stenar, 0,.1-0.4 m st. Någo…