You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

Röse, 15 m diam och 0.9 m h. Övermosad med i ytan talrika stenar,0.2-0.4 m st. Ytan något omplockad. I den NV till SÖ kanten ärett brätte, 2-3 m br och ca 0.3 m h, övertorvad med i ytantalrika stenar 0.2-0.3 m st. Odlingssten är ställvis uppkastatpå röset.Beväxt med ett flertal enbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.