You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Bebyggelselämning, sentida, 7x4 m st (N-S), bestående avkallmurad stenfot, 0.3 m h och ca 0.2 m br. I lämningens N delär resterna av ett skorstensröse, 2x2 m st och 1.2 m h. Påstenfoten i lämningens S del är en träaltan pålagd. Denna liggeri anslutning till en mindre sommarstuga.1 m N om lämningen syns resterna av ett fähus (?), 14x7 m st(Ö-V).Platsen är beväxt med ett fåtal lövträd.

OBS. Fritex…