You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Plats med tradition

1) Moränhöjd med namn, ca 120x70 m st (NV-SÖ). I områdets SÖ ochNV delar är en terrass, ca 150 m l, 4-10 m br och 0.4-1 m h. Iområdets V del är ytterligare en terrasskant, 50 m l och 0.2-0.4m h. Enl Arvid Svensson, Kåphult, har det vid grävningar ikullen påträffats rikligt med kol och även lite tegel. Områdetej begränsningsbart åt N-NÖ.Området har odlats i sen tid.Ca 50 m SV om nr 1 är:2) Fyndplat…