You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, rund 12 m diam och 0.8 m h.Övertorvad med i ytan talrika stenar 0.1-0.3 m st. Ytan är ojämnoch gropig. Beväxt med en rönn och fem ekar i kanten.Odlingsröse. I det omgivande skogspartier finns fleraodlingsrösen, 4-6 m diam och 0.2-0.3 m h av 0.2-0.4 m st stenar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.