You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Högliknande lämning, närmast oval, 17x12 m (Ö-V) och 1.4 m h. Iden övermossade ytan är talrika stenar0.2-0.4 m st. Ytan är ojämn. Det VNV partiet ca 8x5 m (SSÖ-NNV)är lägre, ca 1 m h.Beväxt med små ekar och rönnar samt granar i kanten. Denhögliknande lämningen har rösekaraktär. Området runt om hartroligen varit odlat och materialet kan vara odlingssten. Iomgivningen finns ett flertal röjningsröse…