You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

1) Hög, 13 m diam och 1.7 m h. I ytan ytterst enstaka stenar0.1-0.2 m st. Högens SÖ del, 5x2 m (NÖ-SV) är skadad vidmaterialtäkt. I mittpartiet är två gropar 2x1 m (SÖ-NV) och 0.2m dj. Kantskador i SV delen.Beväxt med björkar och bokar. Omedelbart S och SV om högen är ettgammalt numera inte använt grustag.7 m Ö om nr 1 är2) Hög , 15x12 m (S-N) och 1.7 m h. I ytan i Ö-SÖ delen ärtalrika stenar 0.2-…