You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, 40-70x10-40 m (ÖSÖ-VNV) bestående av 9 välvda bandparceller,15-45 m l (4 i VNV i SSÖ-NNV, 5 i ÖSÖ i N-S), 4-6 m br och 0.15-0.3 m h. Lämningarnaär ställvis utflackade och otydliga. Markeni områdets ÖSÖ del är gropig och ojämn menmöjligen kan ytterligare en bandparcellskönjas. Området begränsas i NV-N-Ö avhögre liggande mark, flackar ut ochförsvinner mot V, i SSV av en bäck (VNV-ÖS…